Garantie en Klachten
Wij vinden een goede klantenservice enorm belangrijk en zullen er daarom alles aan doen om klachten te voorkomen.

Is er onverhoopt toch iets mis gegaan of heb je een klacht? Volg dan onderstaande procedure en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij je vriendelijk om de klacht aan ons door te geven. Dit kan per e-mail en/of telefonisch. Wij zullen de klacht snel bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Dit zijn onze contactgegevens:
info@zachtbeddengoed.nl 
telefoon: 0612198441

De rits die wij gebruiken is de best bevonden rits voor dit materiaal beddengoed. Deze loopt soepel en er heeft geen last van eventuele haartjes van de stof die erin komen. Wel dient men de rits goed te gebruiken: dat houdt in dat je het lopertje tussen duim en wijvinger pakt en deze zo open en dicht maakt.

Als je de rits open maakt door aan weerszijden van de rits (dekbedovertrek) te trekken zal het lopertje los schieten. Het lopertje kun je zelf wel weer op de rits zetten maak hiervoor een beetje ruimte in het lopertje en schuif de rits er weer tussen zodat de rits weer functioneert.

Een onvolkomenheid of een niet werkende rits graag melden binnen 48 uur nadat de bestelling is ontvangen dit zullen we dan direct voor je oplossen.

**********

Warranty and Complaints
We think good customer service is extremely important and will therefore do everything we can to prevent complaints.

Did something unexpectedly go wrong or do you have a complaint? Then follow the procedure below and we will contact you as soon as possible.

It is of course annoying if you have a complaint about the service as you experienced it. Nevertheless, we kindly ask you to pass on the complaint to us. This can be done by e-mail and/or by telephone. We will review the complaint quickly and try to resolve the complaint to everyone's satisfaction.

These are our contact details:
info@zachtbeddengoed.nl
phone: 0612198441

 

The zipper we use is the best rated zipper for this bedding material. This runs smoothly and there is no problem with any hairs from the fabric that get into it. However, the zipper should be used properly: that means that you grab the runner between your thumb and forefinger and open and close it in this way.

If you open the zipper by pulling on both sides of the zipper (duvet cover), the runner will come loose. You can put the runner back on the zipper yourself, make a little space in the runner for this and slide the zipper back in so that the zipper works again.

Please report an imperfection or a non-working zipper within 48 hours after the order has been received, we will immediately solve this for you.